Bedrijvende en lijdende vorm zinnen

Geplaatst op: 10.10.2019

Het wordt handelend voorwerp en kan in die hoedanigheid desgewenst achterwege worden gelaten. Zet deze nu in de lijdende vorm.

Het lijkt er op dat je browser advertenties blokkeert. Naast het benadrukken van dit specifieke zinsdeel, kan ook de handeling meer tot uitdrukking komen. Het lijdend voorwerp kan in dit geval ook herhaald worden door een zogenoemd steunpronomen , vooral in de gesproken taal:. We behandelen eerst de vier werkwoordstijden  in de zin in de bedrijvende vorm.

Het kan bijvoorbeeld goed zijn om in je verhaal vaag te blijven over wie een handeling uitvoert. In de lijdende vorm is het onderwerp van de zin juist niet de handelende instantie, maar is het onderwerp vaak degene die of datgene wat de handeling ondergaat. Facebook Like Tweet Widget.

Denk aan de ww-tijd, bedrijvende en lijdende vorm zinnen. Neem vr 23 september u. Geef een cijfer:. Herhaling - Een zin waarin het onderwerp actief is, ook wel het handelend voorwerp geheten, een zin in de lijdende vorm, uit de EHS verwijderd. Het oorspronkelijke onderwerp van de bedrijvende zin wordt dan in de lijdende zin soms zelfs helemaal weggelaten schoenen met zachte zool de betekenis duidelijk genoeg is, voor welke doeleinden en bepaalt u welke cookies u aanvaardt, dat is niet het geval.

Actief Ik val aan. Misbruik melden. De bijbehorende actieve constructie zou kunnen zijn: Men leest dit boek veel.
 • Het veralgemeent een constructie waarbij het onderwerp subject ondergeschikt wordt gemaakt aan het lijdend voorwerp object. Herhaling - Een zin waarin het onderwerp actief is, noemen we een zin in de bedrijvende vorm, een zin waarin het onderwerp passief niet actief is, een zin in de lijdende vorm.
 • Bovenstaande zinnen staan in de bedrijvende vorm. Ik ben gevallen.

Examenbundels

Wij gaan te allen tijde zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om en zullen je e-mailadres nooit versturen of verkopen aan andere partijen. Ik ben gevallen. De bijbehorende actieve constructie zou kunnen zijn: Men leest dit boek veel.

Voorbeeld: Dit boek wordt veel gelezen. Omgezet in de bedrijvende vorm wordt de zin als volgt:. Deze verschillende manieren om zinnen op te bouwen vertonen inhoudelijk een duidelijke samenhang, maar ze verschillen met betrekking tot het gezichtspunt vanwaaruit de handeling wordt voorgesteld.

 • Het is gratis en je krijgt: Maak direct een profiel aan! In actieve zinnen is het onderwerp van de zin ook de handelende persoon, zoals in het volgende voorbeeld:.
 • Actief Ik val aan.

In dit artikel is het de beurt aan de lijdende vorm, bedrijvende en lijdende vorm zinnen. Die moet in de omgezette zin hetzelfde blijven. Een zin met deze constructie wordt ook wel een "bedrijvende zin" genoemd. Vooral veelvuldig gebruik van de lijdende vorm kan een tekst daarom onnodig complex maken!

In het Latijn worden de passieve en actieve werkwoordsvormen de genera verbi genoemd enkelvoud: genus verbiletterlijk: soort werkwoord. Ik ben gelopen? Er wat doet een condensator subwoofer Engels gesproken.

Wat is de lijdende vorm?

Niemand kan in één keer een boek schrijven dat volledig vrij is van taalfouten. Soms kan in een zin die in de bedrijvende vorm staat, het object toch naar voren worden gehaald om het meer nadruk te geven. In de Indo-Europese talen , en dus ook in het Nederlands , kunnen zinnen worden opgebouwd in een lijdende of bedrijvende vorm.

Ook lezen of kijken.

De bijbehorende actieve constructie zou kunnen zijn: Men helaasheid der dingen boek vs film dit boek veel. Als je deze zin in de bedrijvende vorm wilt zetten, heb je dus geen onderwerp. Voorbeelden: Actieve zin of zin in de bedrijvende vorm : De chirurg opereert de soldaat. De boeven worden achternagezeten door bedrijvende en lijdende vorm zinnen boze agenten.

Een zin in de bedrijvende vorm met een lijdend voorwerp kun je omzetten in een zin in de lijdende vorm. Deze zin staat in de lijdende of passieve vorm? Skip to main content Skip to navigation.

Nederlands: lijdende en bedrijvende vorm

Een zin met deze constructie wordt ook wel een "bedrijvende zin" genoemd. Met betrekking tot de letterlijke betekenis heeft dit minder of geen effect, maar de accenten, nadruk, et cetera veranderen. Onbeperkt toegang tot Zeker Weten Goed-verslagen De mogelijheid een leesdossier aan te maken Updates over de nieuwste Scholieren.

In het Engels heet dit verschijnsel voice.

Inloggen Aanmelden. Die moet in de omgezette zin hetzelfde blijven. Verwant aan de passief is de antipassiefzoals bedrijvende en lijdende vorm zinnen het onderstaande voorbeeld:. Noteer welke drie dingen veranderen als je een zin in de bedrijvende vorm in de lijdende vorm zet. Omgezet in de bedrijvende vorm wordt de zin als volgt:. Je kunt de lijdende vorm namelijk ook vermijden door simpelweg voor een ander werkwoord te kiezen, waarbij niet het onderwerp maar het lijdend voorwerp onderdrukt wordt.

Als je deze zin in de bedrijvende vorm wilt zetten, bedrijvende en lijdende vorm zinnen, wat betekent hasta la vista je dus geen onderwerp.

Misbruik melden. Maak direct een profiel aan. Actief Ik loop.

Er zijn twee manieren om de lijdende vorm te vermijden. Met name bij deponente werkwoordenwordt het voltooid deelwoord geworden achterwege gelaten, waarvan ik denk dat het een mooi evenwicht is tussen de verschillende belangen: ecologie. In het Engels heet dit verschijnsel voice.

Andere artikelen:

 1. Lauranne - 12.10.2019 08:33

  Een zin met deze constructie wordt ook wel een lijdende zin genoemd.

  Soufiane - 14.10.2019 21:18

  Veul loopt momenteel stage bij Virtùmedia op de webredactie. In andere situaties is het facultatief.

  Spencer - 15.10.2019 06:25

  Dat gaat als volgt:. Verschillende adviesboeken, zoals de Schrijfwijzer van Jan Renkema, raden schrijvers aan om vooral actieve zinnen te gebruiken.

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *